ROCKWOOL izolace

Kamenná vlna je nehořlavá a nepřispívá k šíření požáru

Lidé chtějí být ve svých domovech v bezpečí. Očekávají, že případný požár se nebude šířit až do příchodu hasičů. Požární bezpečnost patří mezi základní technické požadavky na stavby.

Na rozsah požáru mají největší vliv použité stavební materiály. Mezi nejlepší na trhu náleží izolace z kamenné vlny. Produkty ROCKWOOL jsou nehořlavé a zvyšují požární bezpečnost staveb. Poskytují více času na záchranné akce.

Kamenná vlna odolává teplotám 1000 °C a patří do nejvyšší třídy reakce na oheň A1. Společnost ROCKWOOL se specializuje na výrobu a vývoj protipožárních produktů z kamenné vlny již 80 let.

https://www.rockwool.cz/vyhody-kamenne-vlny/pozarni-bezpecnost/