Revize elektrického zařízení

Provádíme:

 • výchozí revize
 • pravidelné revize
 • odstranění závad, které se objeví během revize

Rozsah revize elektro:

 • el.spotřebičů a el. ručního nářadí
 • elektro zařízení strojů
 • výrobních a technologických linek
 • jednoúčelových a speciálních strojů
 • hromosvodů
 • zemničů, jímačů, svodů a další

Další služby související s revizemi el. zařízení:

 • zajištění porevizních oprav
 • hlídání doby revizí
 • posouzení stavu el. zařízení
 • návrhy na zlepšení bezpečnosti apod.

Termíny elektro revizí

Revize jsou vyžadovány pravidelně v individuálních časových termínech, které se váží na daný typ spotřebiče nebo objektu atd. (dle norem) a typu užívání.

Povinnost provádět revizi ukládá Zákoník práce a vztahuje se na provozovatele elektrických spotřebičů, objektů a průmyslových prostor. Revize jsou však také vyžadovány při pronájmu bytových i nebytových prostor.

Pravidelné revize elektrických zařízení jsou stanovené podle druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. Nejsou povinné v objektech určených k bydlení (s výjimkou revizí pro účely kolaudačního řízení). Pokud ale provozujete nějakou firmu, jsou pravidelné revize elektroinstalace pro vás povinné.

Rozlišujeme revize výchozí, ty se provádí před zapojením elektrických rozvodů a spotřebičů do elektrické sítě nebo po montáži hromosvodu a revize pravidelné. Po provedení elektroinstalace vám revizní technik vystaví revizní zprávu, kterou uschovejte. Revizní zpráva je důležitým dokumentem pro případ pojistné události v případě havárie či úrazu elektrickým proudem, kdy budeme požadovat pojistné plnění.

Jak často provádět elektrorevize

Počet revizí se liší podle prostředí. V normálním prostředí se revize provádí jednou za 5 let. Je-li prostředí vlhké, studené nebo horké, je potřeba zkontrolovat elektroinstalaci a spotřebiče jednou za 3 roky. A nakonec v prostředí mokrém jako jsou např. plavecké bazény jednou za rok. Pravidelné revize se nevztahují na bytové prostory a byty. Pouze jednou za 5 let se provede revize elektroinstalací ve společných prostorách.

Je povinná pravidelná elektrorevize i v bytě?

Pravidelné elektrorevize v domácnostech nejsou povinné, ale pokud chcete mít jistotu, že vaše elektroinstalace je bezpečná a funkční, není na škodu si ji nechat udělat. V případě rekonstrukce nebo rozsáhlejší opravy elektrických zařízení je potřeba nechat provést revizi před jejich prvním uvedením do provozu.

Proč provádět revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů?

Je třeba si uvědomit, že důvodem kontroly a revize je zejména ochrana a bezpečí lidí žijících v nemovitosti. Pravidelnou revizí se zjistí stav elektroinstalace či spotřebičů a včasným odhalením závad lze předcházet možnému úrazu elektrickým proudem nebo zamezit vzniku požáru v důsledku vadné elektroinstalace nebo spotřebiče. Navíc pokud firmy neprovádí povinné elektrorevize, hrozí jim pokuty v případě neplnění svých povinností a stíhání v případě úrazů či požáru vzniklých od vadné elektroinstalace.